Sihm

Mission

Mission

Technical Software Consultings mission er:
At sikre alle kunder funktionsdygtige og brugervenlige softwareløsninger, der kan udbygges efter behov.

Værdier og holdninger

Technical Software Consulting er et ingeniørfirma der har klare holdninger til softwareudvikling – både processen og resultatet.

Kundesyn

Kunden er altid i centrum, men kunden har ikke altid ret. En holdbar software løsning vil altid tage udgangspunkt i og bygge på den unikke viden kunden har.
Kvalificeret sparring er et aktivt samspil mellem kunde og konsulent, der danner grundlag for innovative løsninger der matcher kundes behov.

Kvalitet

Rod er ikke det samme som kreativitet. Software skal altid være struktureret, veldokumenteret og testet uanset om programmeringssproget er C++ eller Assembler.

Genbrug

Effektivt genbrug kræver dokumentation. Uden dokumentation – herunder design specifikation, bruger manualer og kommenterede kildetekster, skal programmet læses hver gang en applikation skal videreudvikles eller genbruges.

Brugervenlighed

Målet er altid at finde den ultimative vej og skabe unikke løsninger. En intelligent brugergrænseflade skal ikke nødvendigvis afspejle systemets kompleksitet, men derimod matche slutbrugerens kompetencer.